Avís legal

Responsable del contingut:
Anna Lon Quintana
SIRET 51029960500012
34, boulevard Clemenceau
F-66820 Vernet

Desenvolupament Drupal i allotjament proveïts per:
Res Telæ
21, carrer Marc Seguin
F-66000 Perpinyà

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, canceŀlació i oposició de les vostres dades personals escrivint a Anna Lon i Quintana.