Trajectòria

Experiència professional

Comunicació

Des del 2009 sóc traductora tècnica, redactora i correctora autònoma.

Camps d'especialitat:    turisme, medi ambient, agricultura, ciències, física, informàtica, tecnologies de la informació, enginyeria del metall, màquina eina, automoció i circulació.

Llengües de treball:    català (llengua materna), espanyol (llengua materna), francès (tècnic) i anglès (tècnic).

Entre 1992 i 2008 vaig ocupar els càrrecs de traductora tècnica, redactora en cap, traductora intèrpret, correctora i consellera lingüística en diverses empreses.

Turisme

Des del 2010 treballo també com agent polivalent de turisme en establiments de muntanya.

Formació

2012:    Diploma d'aprofundiment en la llengua francesa (DALF). Universitat de Perpinyà
1998:    Gestió ambiental de l'empresa. Universitat Pompeu Fabra
1996:    Llicenciatura en Ciències Físiques, especialitat Física Fonamental. Universitat de Barcelona
1995:    Traducció anglès-català. Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona
1994:    Capacitat per a la correcció de textos (orals i escrits) – Nivell K. Junta Permanent de Català

Formació contínua en llengües:    seminaris de comunicació, terminologia, puntuació, traducció, correcció, tipografia...

Informàtica:    utilització de programes de TAO (traducció assistida per ordinador), tractaments de text, bases de dades, fulls de càlcul, tractament d'imatge, autoedició, gestió de continguts web...

Altres centres d'interès:    Esports de muntanya i activitats relacionades amb la defensa del medi ambient i al contacte amb la natura. Formació i cursos de medi ambient i horticultura ecològica.