Blog

Traduccions - Fem-les bé (APTIC)

L‘APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya) ha publicat  “Traduccions – Fem-les bé”,  versió catalana de la guia en què la traductora i escriptora Chris Durban dóna consells per abordar una traducció i avaluar la conveniència de contractar un traductor professional.

Recomana, d’entrada, reflexionar sobre quins textos o quines parts dels textos convé traduir, a quin públic van dirigits… La professió de traductor facilita el poder trobar l’estil adequat a la finalitat del text i al públic objectiu. El seu domini de la llengua de destí (preferentment, la seva llengua materna) li permet trobar les expressions més adaptades
als lectors destinataris del text.

Val més desconfiar de les traduccions automàtiques, i sobretot no publicar-les sense que les hagi revisat un traductor “humà”, ja que les errades produïdes per un programa de traducció poden donar una mala imatge.

En el cas de les traduccions tècniques també és convenient que la persona que faci la traducció tingui un bon coneixement del camp d’especialitat, per garantir la precisió del text i la comprensió per part dels lectors.

Podeu descarregar aquesta guia en diversos idiomes a la pàgina web de la FIT (Federació Internacional de Traductors).

http://www.fit-ift.org/wp-content/uploads/2011/02/getting_it_right_trans_catalan.pdf